Het aanbod van MindfulYogaKids

Rosanne Haringhuizen, eigenaresse van MindfulYogaKids. Na ruim 10 jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben, geef ik al meer dan 8 jaar met veel plezier mindfulness- en yogalessen, trainingen en workshops aan kinderen, ouders en docenten. Ook werk ik regelmatig als invalleerkracht op verschillende basisscholen.

Als leerkracht op de basisschool heb ik ervaren dat kinderen in deze prestatiemaatschappij snel (toets)stress hebben en zichzelf teveel vergelijken met anderen. Ook merkte ik dat kinderen door alle prikkels die zij gedurende de dag om zich heen hebben, minder goed weten hoe zij zich kunnen concentreren en ontspannen. Met MindfulYogaKids kies ik ervoor om met alle ervaringen die ik heb opgedaan in het onderwijs, de mindfulness en yoga, daaraan veel aandacht te geven.

Op dit moment geef ik op diverse (basis-)scholen, BSO’s en kinderdagverblijven diverse workshops, trainingen aan kinderen en ouders en docenten. 

Overzicht van het aanbod

Kinder Mindfulness

Kindermindfulness

Kinderminfulness verbetert de concentratie en het geheugen door bewuste aandachtsoefeningen. De aandachtstraining helpt kinderen beter om te gaan met stress, prestatiedruk op school en sportclubs, angst, sombere gevoelens en piekeren.

Ze herkennen het als ze onrustig, moe, verdrietig of boos zijn en leren dat emoties komen en gaan. Kinderen zonder specifieke klachten zijn natuurlijk net zo welkom.

NPO-gelden kinderyoga

Kinderyoga

Yogalessen voor kinderen zijn anders van opzet dan de lessen voor volwassenen. De lessen hebben steeds een ander thema, zijn speelser en afgestemd op de belevingswereld van kinderen. Er wordt goed gekeken naar wat de groep nodig heeft. Kinderen leren tijdens de les op een leuke ontspannende manier zich bewust te worden van zichzelf, hun eigen lichaam, hun emoties en hun omgeving. Bij kinderyoga gaat het niet om de prestatie en het resultaat. In de les kunnen de kinderen helemaal zichzelf zijn. Je bent goed zoals je bent!

Peuteryoga-dans

Kinderen doen elke dag veel verschillende indrukken op. Het is voor hen dan ook belangrijk om rustmomenten te hebben. Peuteryoga-dans helpt de peuter om te ontspannen en het heeft een gunstige werking op het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en concentratievermogen. Ook is het goed voor de taalontwikkeling, emotionele groei, creativiteit, fantasie en motorische vaardigheden.

Workshops

MindfulYogaKids organiseert workshops voor kinderen, maar ook voor ouders, bso’s en kinderdagverblijven. 
Voor kinderen bestaat een workshop vaak uit zowel kinderyoga als aandachtsoefeningen. Er worden ook regelmatig workshops georganiseerd voor ouders & kinderen. Bovendien is het mogelijk om een peuteryoga-dans of kinderyoga workshop te volgen als leidster van een kinderdagverblijf of bso.

Trainingen

Trainingen voor docenten, ouders, leidsters van bso’s en kdv’s. Hoe krijg je meer balans in werk en privéleven? Ook kan je bij de trainingen leren hoe je voor kinderen oefeningen voor meer rust, aandacht, plezier en energie tijdens je werkdag of opvoeding implementeert.

Deze organisaties gingen jou voor: