Mindfulness in de klas

De training ‘Aandacht werkt!’ is ook zeer geschikt voor scholen. De algemene doelstelling van de methode ‘Aandacht werkt!’ is: het ondersteunen van kinderen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Vooral op het gebied van concentratie, sociale weerbaarheid en het omgaan met gevoelens. De kinderen leren bijvoorbeeld een hoofd vol piekergedachten tot rust te brengen, aandacht te hebben voor eigen grenzen en die van anderen, en op zichzelf te vertrouwen.

De training duurt 8 weken. Tijdens deze training zullen er aandachtsoefeningen, bewegingsoefeningen en waarnemingsspelletjes worden gedaan. Kinderen worden zich er spelenderwijs van bewust hoe hun aandacht werkt. Zij leren vaardigheden die ze in het dagelijks leven, thuis en op school kunnen toepassen.

In deze 8 weken geef ik wekelijks een training. Dit kan voor de hele klas waarbij de leerkracht aanwezig is, of twee keer achter elkaar waarbij de groep in tweeën wordt gesplitst. De training kan ook na schooltijd worden gegeven.

Lesduur per week

Onderbouw: per week 20-30 minuten door de mindfulness trainer en 10 minuten per dag door de eigen leerkracht.

Midden- en bovenbouw: per week 30-40 minuten door de mindfulness trainer en 10 minuten per dag door de eigen leerkracht. 

kindermindfulness in de klas

Voor de oefening van 10 minuten per dag ontvangt de leerkracht een 10-minutengids waarin duidelijk staat omschreven wat en hoe er geoefend kan worden. Bijkomend voordeel is dat je als leerkracht ook de rust leert ervaren, beter om leert gaan met werkdruk en je grenzen beter aanvoelt. Voorafgaand aan de training is er de mogelijkheid om een workshop voor het team en de ouders te boeken. Ook is het mogelijk om op studiedagen en ouderavonden een introductie workshop mindfulness of mindfulness gecombineerd met yoga te boeken. Deze zijn gericht op volwassenen met een link naar de belevingswereld van kinderen.

Heeft uw school interesse in de mindfulnesstraining ‘Aandacht werkt!’? Neem dan voor verdere informatie en prijsindicatie contact met mij op.