Algemene Voorwaarden MindfulYogaKids

Deelname aan activiteiten bij MindfulYogaKids betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden door het contactformulier te gebruiken op de website. Het formulier vindt u onder het kopje ‘Info/Aanmelden’.

Telefonisch 06-46084810 of per mail info@mindfulyogakids.nl aanmelden kan ook. Graag ontvang ik de NAW-gegevens (voor de mindfulnesstraining), uw telefoonnummer, een tweede telefoonnummer en de geboortedatum van uw kind(eren). Indien er niet direct plaats is, informeer ik u over andere mogelijkheden of wanneer er een plaats zal vrijkomen.

Ik verzoek u om fysieke klachten en bijzonderheden van het kind door te geven, zodat hiermee rekening gehouden kan worden tijdens de lessen.  Mocht het nodig zijn, dan kan ik vooraf met u in gesprek gaan om de bijzonderheden nader te bespreken.

 

Gegevens

Alle gegevens die u aan MindfulYogaKids verstrekt, zijn uitsluitend bestemd voor MindfulYogaKids en zullen niet aan derden worden doorgegeven.

 

Lesgeld en betaling

De tarieven staan vermeld op de website onder het kopje ‘Info/Tarieven’.

Kindermindfulness training:

De factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald. Dit kan per bank op IBAN NL31INGB0004703768 t.n.v. R. Haringhuizen te Amsterdam. Onder vermelding van MindfulYogaKids, factuurnummer, en de naam van uw kind.

Ouder&Kind workshops:

De factuur dient binnen 7 dagen te worden betaald. Dit kan per bank op IBAN NL31INGB0004703768 t.n.v. R. Haringhuizen te Amsterdam. Onder vermelding van MindfulYogaKids en naam van uw kind.

Kindermindfulness, peuteryoga-dans, kinderyoga en workshops op locatie:

De factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald. Dit kan per bank op IBAN NL31INGB0004703768 t.n.v. R. Haringhuizen te Amsterdam. Onder vermelding van MindfulYogaKids, naam van de mindfulnesstraining, yogales of workshop en de startdatum.

Alle genoemde prijzen voor trainingen, lessen en workshops bestemd voor particulieren zijn inclusief BTW en andere heffingen. Genoemde prijzen voor niet-particulieren zijn exclusief BTW.

 

Verhindering door MindfulYogaKids

Mocht aan de kant van MindfulYogaKids de workshop niet door kunnen gaan, dan zal MindfulYogaKids de workshop verschuiven of de workshop geheel annuleren met terugbetaling van de gemiste workshop.

Mocht aan de kant van MindfulYogaKids de peuteryoga-dans, kinderyoga of workshops op locatie niet door kunnen gaan, dan zal MindfulYogaKids de activiteit verschuiven of de activiteit geheel annuleren met terugbetaling van de gemiste activiteit.

Mocht aan de kant van MindfulYogaKids de kindermindfulness training op locatie niet door kunnen gaan, dan zal MindfulYogaKids de kindermindfulness training verschuiven of de training geheel annuleren met terugbetaling van de gemiste lessen.

 

Afmelden

Training Kindermindfulness:

Als uw kind wegens een andere activiteit of ziekte afwezig zal zijn, geef dit dan 24 uur voor aanvang van de kindermindfulness training telefonisch of per mail door. Dezelfde les kan op een ander moment in een andere groep worden ingehaald.

Ouder&Kind workshop:

Als de activiteit vanaf uw kant niet kan doorgaan, geef dit dan drie weken voor de startdatum telefonisch of per mail door. Er is dan mogelijkheid tot restitutie van de gehele kosten verbonden aan de activiteit. Als u dit tussen de drie en twee weken voor de startdatum doorgeeft, is er de mogelijkheid tot restitutie van de helft van de kosten verbonden aan de activiteit. Als u dit twee weken of korter voor de startdatum doorgeeft, is er geen mogelijkheid tot restitutie van de kosten gebonden aan de activiteit.

Bij ziekte: Geef de afwezigheid uiterlijk +-24 uur voor aanvang van de workshop aan MindfulYogaKids door. Anders is er geen mogelijkheid tot restitutie van de kosten gebonden aan de activiteit.

Kindermindfulness, peuteryoga-dans, kinderyoga en workshops op locatie:

Als de activiteit vanaf uw kant niet kan doorgaan, geef dit dan zes weken voor de startdatum telefonisch of per mail door. Er is dan mogelijkheid tot restitutie van de gehele kosten verbonden aan de activiteit. Als u dit tussen de zes en twee weken voor de startdatum doorgeeft, is er de mogelijkheid tot restitutie van de helft van de kosten verbonden aan de activiteit.Als u dit twee weken of korter voor de startdatum doorgeeft, is er geen mogelijkheid tot restitutie van de kosten gebonden aan de activiteit.

Kindermindfulness of kinderyoga privé:

Als de privéles vanaf uw kant niet kan doorgaan, geef dit dan uiterlijk 48 uur van te voren door. Als dit wegens ziekte is, geef dit dan uiterlijk +-24 uur van te voren door. Anders is er geen mogelijkheid tot restitutie van de kosten.

Als de gehele training of een deel van de training vanaf uw kant niet door kan gaan, geef dit dan vier weken voor de startdatum of de eerstvolgende les telefonisch of per mail door. Er is dan mogelijkheid tot restitutie van de helft van de kosten verbonden aan de activiteit.

 

Nationale feestdagen en schoolvakantie

Op feestdagen en tijdens schoolvakanties wordt er les gegeven, tenzij vooraf bekend gemaakt is dat de les niet doorgaat.

 

Bereikbaarheid van de ouders

Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat ik u kan bereiken. Vermeld op het contactformulier of in uw mail daarom niet alleen uw vaste telefoonnummer, maar ook uw mobiel telefoonnummer of een ander nummer waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In het geval van tussentijdse wijzigingen hoor ik dit graag van u.

 

Ongevallen en aansprakelijkheid

MindfulYogaKids is niet aansprakelijk voor de gevolgen van blessures of lichamelijk letsel.

Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga verantwoord is. Kinderyoga is geen therapie of een vorm van geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.

MindfulYogaKids is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders. MindfulYogaKids stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan onder meer de yogaruimte en inventaris van MindfulYogaKids. Indien de ouders/verzorgers van de cursist deze schade willen verhalen, valt dit onder hun WA-verzekering.

 

Intellectuele eigendom

MindfulYogaKids behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Voor gebruik van het logo of de naam ‘MindfulYogaKids’ door personen of organisaties moet altijd voorafgaand toestemming worden gevraagd aan de eigenaar via info@mindfulyogakids.nl.

 

Vragen en/of opmerkingen

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneemt MindfulYogaKids dit graag via info@mindfulyogakids.nl of via telefoonnummer: 06-46084810.