Het Nationaal Programma Onderwijs helpt leervertragingen door corona in te halen en het onderwijs te verbeteren. Hiervoor is 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld. Je kunt kiezen van een menukaart, waarop onder andere de sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van jouw leerling en het welbevinden van schoolpersoneel vermeld staat. De diensten van MindfulYogaKids sluiten perfect aan bij deze onderwerpen.

Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van de leerling

De sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van de leerling staat op de menukaart van de NPO. Kinderen en jongeren gaan naar school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het beste als ze goed in hun vel zitten, goede relaties hebben met anderen en zich veilig voelen op school. Denk hierbij ook aan het vergroten van de kansengelijkheid en de kwaliteit van onderwijs. Dit onderdeel kan goed toegepast worden met de trainingen en workshops van Studio Miyo en MindfulYogaKids. Hierin wordt actief ingespeeld op deze ontwikkeling bij leerlingen. Ook zijn er trainingen voor leraren om deze ontwikkelingen in de klas te stimuleren.

Welbevinden van schoolpersoneel

Ook voor schoolpersoneel is het belangrijk om welbevinden te ervaren, daarom wordt hieraan ook aandacht besteed door het NPO. Het welbevinden van leraren en andere medewerkers is belangrijk om opbouwend te blijven werken. Dit is niet alleen bevorderend voor het team, maar ook voor de leerlingen. De trainingen van Studio MiYo leren docenten beter om te gaan met de werkdruk en de balans tussen werk en vrije tijd. De training is speciaal opgezet voor docenten. Zij kunnen deze soortgelijke oefeningen ook in hun klas geven. Een win-winsituatie voor docent en leerling.

Pedagogisch klasklimaat en groepsdynamiek

Tot slot het laatste onderdeel: pedagogisch klasklimaat en groepsdynamiek. Een goed pedagogisch klasklimaat is de basis om tot leren te komen. Hier kunnen leerlingen groeien, staan ze open en hebben ze ruimte in hun hoofd om te leren. Het klasklimaat hangt direct samen met de groepsdynamiek. Gevolgen van een disbalans is dat er sociale pijn kan ontstaan bij de leerlingen. Denk hierbij aan het
buitengesloten en afgewezen voelen. Dit kan de groei en ontwikkeling van de leerling in de weg staan. MindfulYogaKids helpt bij het bevorderen van zowel het klasklimaat als de groepsdynamiek in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

NPO-gelden voor yoga en mindfulness in het onderwijs

MindfulYogaKids is gespecialiseerd in het onderwijs en biedt diverse trainingen aan voor docenten en overig schoolpersoneel. Ook is er een speciaal programma voor kinderen en studenten, denk aan mindfulness workshops of (kinder-)yogalessen. Wil je meer informatie over de mogelijkheden ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op: www.mindfulyogakids.nl/contact. Bellen kan ook: 0646084810.